ebook Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji - Marian Kowalewski,Jakub Kowalewski

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji

W publikacji zaprezentowano problemy dotyczące zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie organizacji, a szczególnie problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Szczególną uwagę zwrócono na metody szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji, praktyczne zastosowania w tym zakresie oraz uwarunkowania prawne i normalizacyjne z tym związane. Prezentowane treści wychodzą naprzeciw obecnym potrzebom zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji w warunkach cyberzagrożeń.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj