ebook Przegląd Corporate Governance 4 (32) 2012 - Dariusz Michalski,Andrzej S. Nartowski,Witold Sawicz,Jakub Pietrasik,Michał Dudziak,Ewa Szpakowska,Andrzej Maciejewski,Robert Nowakowski,Dorota Serwińska,Jacek Studziński,Paweł Hawranek,Grażyna Paulina Wójcik,Waldemar Walczak,Jacek Miroński,Dariusz Użycki,Jakub Salwa

Przegląd Corporate Governance 4 (32) 2012

Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów