ebook Zarys historii Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej jezuitów w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa (1945–1989) - Mateusz Ihnatowicz

Zarys historii Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej jezuitów w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa (1945–1989)

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym opisano wiedzę ogólną resortu bezpieczeństwa na temat zakonu jezuitów, zaś w rozdziałach od drugiego do czwartego różnego typu rozpracowania. W drugim rozdziale przeanalizowano rozpracowywanie operacyjne prowincjałów, w trzecim placówek jezuickich, a w czwartym misjonarzy, rekolekcjonistów, kleryków i zakonników wspierających opozycję oraz eks-jezuitów. Książkę zamyka rozdział piąty przedstawiający działania represyjne przeciwko zakonnikom. Rozdziały mają układ chronologiczno-problemowy.