ebook Zamknięcie roku 2015 - Katarzyna Trzpioła,Trzpioła Katarzyna

Zamknięcie roku 2015

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych można podzielić na cztery etapy. Etap I – Sprawdzenie kompletności i poprawności ewidencji księgowej Etap II - Inwentaryzacja Etap III – Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy Etap IV – Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych W publikacji omówiony został etap III i IV dotyczący weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów (wycena) oraz wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Ponadto Czytelnik dowie się: Jak ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe W jaki sposób sporządzić zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego W jaki sposób dokonać zamknięcia roku w PKPiR.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj