ebook Wyzwania dla nauki i praktyki w zakresie zarządzania i jakości w przemyśle piwowarskim. Przedsiębiorczość rzemieślnicza - Piotr Tomski

Wyzwania dla nauki i praktyki w zakresie zarządzania i jakości w przemyśle piwowarskim. Przedsiębiorczość rzemieślnicza

Monografia stanowi część cyklu prac poświęconych wyzwaniom w obszarze nauki i praktyki zarządzania oraz jakości w przemyśle piwowarskim, ze szczególnym uwzględnieniem sektora piwowarstwa rzemieślniczego. W publikacji zaprezentowano przedsiębiorczość rzemieślniczą, scharakteryzowano istotę rzemiosła i przedsiębiorczości rzemieślniczej, piwowarstwa rzemieślniczego oraz specyfikę produktu tradycyjnego. Zasygnalizowano znaczenie innowacyjności dla rozwoju branży, scharakteryzowano tło i przesłanki rozwoju piwowarstwa rzemieślniczego, omówiono zjawisko piwnej rewolucji i zwrócono uwagę na specyfikę browarów rzemieślniczych. Zaakcentowano znaczenie współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw oraz zasygnalizowano szczególną rolę kooperencji dla funkcjonowania przedsiębiorstw w branży piwowarstwa rzemieślniczego.