ebook Wybrane zagadnienia prawa i postępowania karnego z perspektywy bezpieczeństwa publicznego -

Wybrane zagadnienia prawa i postępowania karnego z perspektywy bezpieczeństwa publicznego

Celem prezentowanej monografii jest z jednej strony przedstawienie zagadnień prawa i postępowania karnego z perspektywy tego bezpieczeństwa, z drugiej zaś zaktualizowanie stanu prawnego obowiązującego w tym obszarze. O zakresie i tematyce monografii w zasadzie mówią wyodrębnione w jej treści rozdziały. Książka składa się z czterech merytorycznych rozdziałów. W pierwszym opisano relacje pomiędzy bezpieczeństwem publicznym a polityką karną i kryminalną państwa. Rozdział drugi został poświęcony najważniejszym zagadnieniom prawa karnego materialnego, m.in.: pojęciu przestępstwa i jego budowie, systemowi kar i środków karnych oraz wszystkim ogólnym instytucjom prawnym dotyczącym przestępstwa. W tej części zawarto również wprowadzające rozważania o systemie wykroczeń oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. W trzecim rozdziale monografii na problematykę bezpieczeństwa publicznego spojrzano z perspektywy wybranych przestępstw, ujmowanych jako zagrożenia uderzające w ogólne bezpieczeństwo definiowane na podstawie dobra prawnego, jakie przepisy penalizujące określone zachowania mają chronić. Opisano w nim również pokrótce wybrane wykroczenia i przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe. Rozdział czwarty poświęcony został rozważaniom na temat praktycznej realizacji funkcji państwa w zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa, tj. na wszelkich formach i etapach postępowania karnego ze szczególnym uwzględnieniem działania postępowania w warunkach obowiązywania ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Prezentowana monografia adresowana jest przede wszystkim do teoretyków i praktyków prawa i bezpieczeństwa publicznego – w tym do studentów tych kierunków – jak również do wszystkich pozostałych czytelników zainteresowanych tematyką z pogranicza prawa karnego i bezpieczeństwa publicznego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj