ebook Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce -

Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce

We współczesnym świecie rozwój różnorodnych/wieloaspektowych innowacji ma decydujący wpływ na zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce światowej. W monografii przedstawiono obszerny przegląd literatury na temat wpływu postępu naukowo-technicznego na światową gospodarkę, będącą na progu czwartej rewolucji przemysłowej. Omówiono zagadnienie unowocześnienia działalności gospodarczej w rolnictwie, które jest ważnym zagadnieniem polityki gospodarczej państwa, a także działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, jako głównego czynnika walki konkurencyjnej na rynku światowym. Publikacja analizuje wpływ zmian legislacyjnych na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Skupia się też na problemach efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie motywowaniu pracowników, jako ważnym obszarze funkcjonowania organizacji. Podjęte w publikacji zagadnienia są szczególnie aktualne, a czytelnik odnajduje tutaj nowe spojrzenie na przedsiębiorczość, kulturę organizacyjną, sposoby motywowania pracowników, praktyczne kształcenie i innowacyjność