ebook Wybrane konteksty resocjalizacji -

Wybrane konteksty resocjalizacji

Książka, jako wielokontekstowy zbiór, kierowana jest do szerokiego grona Czytelników, profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją, studentów nauk społecznych, a także wszystkich obserwatorów dynamiki zmian społecznych. Poruszane zagadnienia, mamy nadzieję, przyczynią się do lepszego rozumienia podłoża działań dysfunkcyjnych, jak również umożliwią Czytelnikom zapoznanie się z niektórymi sferami działalności resocjalizacyjnej. (Fragment Wstępu)