ebook Współpraca środowisk: szkolnego i rodzinnego z perspektywy rodziców i nauczycieli - Patrycja Młynek

Współpraca środowisk: szkolnego i rodzinnego z perspektywy rodziców i nauczycieli

Szkoła jest miejscem, w którym współpraca ma szczególne znaczenie. Osiągnięcie głównego celu, jakim jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży, zależy od współdziałania nauczycieli, uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego. Niniejsze opracowanie poświęcone jest współpracy środowisk szkolnego i rodzinnego. Wypełniające je studium teoretyczno-empiryczne przybliża główne zagadnienia związane z wdrażaniem idei współpracy rodziców i nauczycieli w polskiej szkole, jak również ukazuje problemy i perspektywy jej rozwoju. Książka jest adresowana do nauczycieli, rodziców i tych, którym zależy na budowaniu szkoły opartej na dialogu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj