ebook Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach -

Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi uzależnione jest od funkcjonowania organizacji, dostosowania strategii i polityki personalnej do potrzeb strategii przedsiębiorstwa. W dobie globalizacji, wśród zmian społeczno-gospodarczych eksponuje się strategiczne znaczenie kapitału ludzkiego organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi ewoluuje na tyle, że staje się koncepcją zarządzania, w której „zasoby ludzkie” przekształcane są w „kapitał ludzki”. Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się głównym kreatorem wartości, a także czynnikiem determinującym pozycję konkurencyjną współczesnych organizacji. Umiejętne wykorzystywanie kapitału ludzkiego powinno przynosić dla organizacji wymierne efekty. Opracowanie przedstawia osiągnięcia badawcze, rezultaty interaktywnej refleksji naukowej i weryfikacji doświadczeń Doktorantów Ośrodków Naukowych o zasięgu krajowym. Prezentowane w monografii rozważania o charakterze teoretycznym i praktycznym sprawiają, że może być ona użyteczna zarówno dla teoretyków jak i praktyków zarządzania, a także dla studentów uczelni ekonomicznych, a zwłaszcza tych, którzy interesują się zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj