ebook Wrażliwość rynku akcji na publikacje danych rynkowych w czasie pandemii COVID-19 - Patrycja Chodnicka-Jaworska,Piotr Jaworski

Wrażliwość rynku akcji na publikacje danych rynkowych w czasie pandemii COVID-19

Rok 2020 jest nietypowym rokiem dla rynku finansowego. Upłynął on pod hasłem pandemii COVID-19, która spowodowała globalne zakłócenia społeczne i gospodarcze, w tym największą światową recesję od czasów wielkiego kryzysu. Jednym z rynków, który w sposób znaczący odnotował wpływ pandemii COVID-19 był rynek akcji. W związku z tym, w oparciu o teorię finansów behawioralnych, postanowiono przeprowadzić badania zachowania rynku akcji w dobie pandemii. Monografia jest kolejną publikacją z cyklu Nowa Polityka Strukturalna.