ebook Vor dem Vergessen bewahren - Marek Andrzejewski

Vor dem Vergessen bewahren

W literaturze wspomnieniowej dotyczącej dziejów Gdańska odczuwalny jest brak wspomnień przedstawicieli tamtejszych elit. Lukę tę w dużym stopniu wypełnia praca Vor dem Vergessen bewahren. Praca ta składa się z dwóch zasadniczych części: wspomnień Hansa Fuchs i w mniejszym stopniu jego siostry, Dorothey, oraz załączników, w których na szczególną uwagę zasługuje mój artykuł o „Danziger Neueste Nachrichten” („Najnowsze Gdańskie Wiadomości”). Praca została zaopatrzona w indeks osobowy oraz bibliografie. Autor wspomnień, Hans Fuchs (urodzony w 1926 r. w Gdańsku), wnuk założyciela największej gdańskiej gazety ukazuje w swoich wspomnieniach codzienne problemy i radości przedstawicieli gdańskiej elity. Przybliża klimat międzywojennego Gdańska i Sopotu. Pokazuje też od kuchni „Danziger Neueste Nachrichten” przez niemal pół wieku największego gdańskiego dziennika. Rozprawa jest ważna dla osób zajmujących się życiem codziennym w Wolnym Mieście Gdańsku oraz historią gdańskiej prasy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj