ebook Vade Nobiscum, tom XXII/2021 -

Vade Nobiscum, tom XXII/2021

Studia z wieków dawnych

Vade Nobiscum to cyklicznie wydawana monografia wieloautorska pod auspicjami Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ. Trzymają Państwo w dłoniach XXII tom tego cyklu. W każdym tomie studenci i doktoranci z całej Polski poruszają inną, wybraną tematykę z zakresu historii i nauk pokrewnych. W tej części znajdują się artykuły dotyczące wybranych problemów badawczych dziejów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych. Teksty zawarte w publikacji mają charakter interdyscyplinarny i stanowią cenne przyczynki dla dalszych badań. Znajdują się tu artykuły poświęcone historii politycznej, społecznej, wojskowej oraz dziejom medycyny.