ebook Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce - Piotr Walentynowicz

Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce

Współczesne uwarunkowania globalnej gospodarki wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe podnoszenie poziomu ich konkurencyjności. Bez tego nie są w stanie przetrwać i rozwijać się we współczesnym otoczeniu. W wyniku tych procesów, zarówno w teorii, jak i praktyce zarządzania, powstają nowe metody bądź koncepcje, mające dopomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wymaganiom. Jedną z bardziej znanych i uznanych na świecie współczesnych koncepcji zarządzania jest Lean Management. – koncepcja wywodząca się ze sposobu myślenia i działania firmy Toyota, a polegającą na zastosowaniu takich sposobów działalności przedsiębiorstwa, aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać jak najlepsze efekty działania możliwie najmniejszymi nakładami. W koncepcji tej uzyskiwane jest to poprzez wszechstronną eliminację wszelkiego rodzaju marnotrawstwa (po japońsku – muda) nie tylko z systemu produkcyjnego i w dalszej perspektywie z całej organizacji, ale także z całego łańcucha logistycznego związanego z działalnością firmy. Niniejsza monografia oprócz szerokiego zaznajomienia czytelników z istotą Lean Management ma na celu przedstawienie, jak skutecznie wdrożyć ten koncept w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań tego procesu w polskiej praktyce gospodarczej. Praca skierowana jest, poza pracownikami akademickimi i studentami zarządzania, do praktyków gospodarczych zajmujących się poruszaną problematyką w swoich przedsiębiorstwach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj