ebook Uwarunkowania i funkcje spożywania alkoholu przez sportowców - Weronika Wrona-Wolny

Uwarunkowania i funkcje spożywania alkoholu przez sportowców

Tematyka niniejszej pracy wywodzi się z połączenia kilkunastoletnich zainteresowań oraz dociekań badawczych autorki w zakresie problematyki alkoholowej, która została zawarta w rozprawie doktorskiej oraz wielu artykułach dotyczących picia alkoholu przez młodzież uprawiającą sport. Dlaczego właśnie problem picia alkoholu wśród sportowców stał się przedmiotem zainteresowań badawczych? Po pierwsze, badania objęły określone środowisko ludzi zajmujących się uprawianiem sportu. Badania zrealizowano wśród zawodników zespołów pierwszoligowych, ekstraklasy oraz o najlepszych osiągnięciach sportowych. Po drugie – w porównaniu z dotychczas znanymi badaniami w zakresie picia alkoholu najbardziej charakterystyczną cechą wydaje się być ingerencja w niezbadaną dotychczas sferę sportowego i pozasportowego stylu życia zawodników. Stąd też uzyskane informacje na ten temat mają istotniejsze znaczenie w tej grupie, która powinna stanowić wzorzec zdrowego stylu życia. Autorka podjęła się w pracy próby określenia genezy, struktury i motywów picia alkoholu przez sportowców oraz determinant, a także funkcji spełnianych przez alkohol.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj