ebook Uwarunkowania dobrostanu zawodowego nauczycieli - Elżbieta Strutyńska

Uwarunkowania dobrostanu zawodowego nauczycieli

Niezmiernie ciekawe i ważne merytorycznie są analizy wyników badań zagranicznych nad rozwojem zawodowym czy kondycją nauczycieli w krajach zachodniego świata, które Autorka konfrontuje z polskimi diagnozami. Różnic jest tak wiele, że poznanie problemów, z jakimi borykają się nauczyciele w innych krajach UE, jest wartościowe poznawczo i praktycznie dla polskiego czytelnika i specjalistów w zakresie badań pedeutologicznych. Pozwala bowiem na zastanowienie się nad czynnikami, które, choć są inne niż w Polsce, mogą stać się w przyszłości warunkiem lepszego funkcjonowania w zawodzie także naszych nauczycieli. Szczególnie dobrze to widać, kiedy Elżbieta Strutyńska prezentuje wyniki własnych badań, które przeprowadziła na próbie ogólnopolskiej. Wykazuje bowiem istotność związku między zasobami nauczycielskiej profesji czy prężnością a poczuciem jej dobrostanu. Empiryczna odsłona czynników sprzyjających osiąganiu sukcesów zawodowych i czerpaniu satysfakcji z pracy jest ważnym sygnałem także dla władz samorządowych, by wspomagały ze swojej strony możliwość jak najlepszego wykonywania zawodu przez tych, których oddziaływanie zapisuje się na całe życie dzieci i młodzieży. Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego Książka Elżbiety Strutyńskiej jest interesującym studium funkcjonowania nauczycieli w złożonej i niełatwej rzeczywistości zawodowej. Po latach skupiania się na wypaleniu zawodowym nauczycieli dostajemy pracę, gdzie w centrum zainteresowań badawczych są wymiary pozytywne, sprawiające, że nauczyciele wykonują swoją pracę lepiej i z większą satysfakcją. Duża próba, zaawansowane metody statystyczne oraz znakomite skonceptualizowanie pracy sprawiają, że z pewnością będzie ona lekturą zdolną zainteresować zarówno pedagogów, jak i dyrektorów, psychologów pracy i studentów. Z recenzji prof. dr. hab. Macieja Karwowskiego