ebook Ukraińska Nadzieja. Antologia poezji - praca zbiorowa

Ukraińska Nadzieja. Antologia poezji

Poezja potrafi dokumentować najważniejsze momenty w życiu narodu nieraz lepiej, niż depesze prasowe, reportaże, filmy i uczone opracowania. Zbiór wierszy, który trzymacie Państwo w ręku to właśnie taki dokument – Ukraina uchwycona w jednym z najważniejszych momentów jej historii. Niektóre z tych wierszy z pewnością będą czytać przyszli uczniowie ukraińskich szkół. Andrzej Brzeziecki, „Nowa Europa Wschodnia” Myślę, że po Majdanie możemy mówić o nowej Ukrainie. O kraju, który wydobył się z postsowieckiego letargu bezsilności i niemocy. Gdzie rodzi się społeczeństwo obywatelskie, powstaje nowa jakość w polityce, gospodarce, a także w literaturze. Eugeniusz Sobol, Fundacja „Nasz Wybór” Ukraińska poezja nie mogła pozostać obojętna wobec odwagi i męstwa, które zademonstrował naród, ponieważ literatura ma duchową naturę, nad którą nie mają władzy tyrani. Literatura i sztuka nadały wydarzeniom na Majdanie piękną i wieczną formę wierszy, pieśni, obrazów, plakatów. Łesia Woroniuk, ukraińska poetka i dziennikarkaWIERSZE UKRAIŃSKIE: Олександр Андрієвський – *** (Революції у моїй країні зазвичай починаються восени...) Ołeksandr Andrijewski – *** (Rewolucje w moim kraju zazwyczaj zaczynają się jesienią...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Олена Пашук (Кицан) – *** (30-го листопада...) Ołena Paszuk (Kycan) – *** (30 listopada...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Юлія Кропив’янська – *** (і був день...) Julia Kropywjańska – *** (i był dzień...) (przełożyła Julia Celer) Юрій Іздрик – *** (цей дощ надовго...) Jurij Izdryk – *** (ciągle pada...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Ольга Кіс – Піаністу Богданові Olha Kis – Do pianisty Bohdana (przełożył Eugeniusz Sobol) Олег Коцарев – *** (Бліда красуня, революціонерка...) Ołeh Kocarew – *** (Blada ślicznotka, rewolucjonistka...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Катерина Буцька – *** (Я – екстремістка, я – фашистська сука...) Kateryna Bucka – *** (Tak, jestem ekstremistką, faszystowską kurwą...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Дмитро Лазуткін – Ой засвіти, місяченьку Dmytro Łazutkin – Zaświeć, księżycu (przełożył Eugeniusz Sobol) Дмитро Лазуткін – Лабораторна робота Dmytro Łazutkin – Laboratoryjna praca (przełożyła Tatiana Piotrzkowska) Андрій Воронов – Резолюція Л. і К. Andrij Woronow – Uchwała L. i K. (przełożył Eugeniusz Sobol) Катерина Бабкіна – *** (Він її обіймає, вирушаючи зранку в сонячну каламуть...) Kateryna Babkina – *** (On ją przytula, wychodząc w słoneczny, przymglony poranek...) (przełożyła Hałyna Dubyk) Ольга Перехрест – *** (Здраствуй, мамо, я – екстреміст...) Olha Perechrest – *** (Mamo, cześć. Ekstremistą zostałam...) (przełożyła Hałyna Dubyk) Павло Коробчук – вірш про повстання на вулиці Грушевського Pawło Korobczuk – wiersz o powstaniu na ulicy Hruszewskiego (przełożył Eugeniusz Sobol) Катріна Хаддад – *** (а на Грушевського, чули? виросла копанка...) Katrina Haddad – *** (a na Hruszewskiego, słyszeliście? wyrosła kopalnia...) (przełożyła Agnieszka Matkowska) Володимир Хлопан – Чорний сніг Wołodymyr Chłopan – Czarny śnieg (przełożył Eugeniusz Sobol) В’ячеслав Гук – Майдан Wiaczesław Huk – Majdan (przełożył Eugeniusz Sobol) Олеся Мамчич – *** (в Межигір'ї у дворі...) Ołesia Mamczycz – *** (w Meżyhirii na dworze...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Маріанна Кіяновська – *** (шелест снігу як кожен сніг...) Marianna Kijanowska – *** (szelest śniegu w śniegu...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Олександр Ярмола – Дерев’яні щити Ołeksandr Jarmoła – Drewniane tarcze (przełożył Eugeniusz Sobol) Оксана Глуська – В жалобі тихій Oksana Hłuska – W cichej żałobie (przełożył Eugeniusz Sobol) Оксана Ковальова – *** (Я – дим палаючої шини...) Oksana Kowalowa – *** (Jestem dymem płonącej opony...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Яна Устимко – ріка майдан Jana Ustymko – rzeka majdan (przełożył Eugeniusz Sobol) Василь Махно – Лютнева елегія Wasyl Machno – Lutowa elegia (przełożył Eugeniusz Sobol) Андрій Любка – *** (Казав чоловік: „Мені не бачити сонця”...) Andrij Lubka – *** (Rzekł człowiek: „Nie zobaczę słońca”...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Андрій Волошин – *** (я не поет бо не загинув...) Andrij Wołoszyn – *** (nie jestem poetą, bo nie zginąłem...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Владислав Петренко – *** (Жителі неба...) Władysław Petrenko – *** (Mieszkańcy...) (przełożyła Karolina Olszewska) Владислав Петренко – *** (Ешелони втікають кудись...) Władysław Petrenko – *** (Eszelony gdzieś uciekają...) (przełożyła Karolina Olszewska) Галина Крук – з нотаток на полях війни Hałyna Kruk – z notatek na placu boju (przełożyła Agnieszka Matkowska) Галина Крук – мама Hałyna Kruk – mama (przełożyła Agnieszka Matkowska) Світлана Костюк – *** (ця зима...) Switłana Kostiuk – *** (tej zimy...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Олексій Чупа – L. #46 Ołeksij Czupa – L. #46 (przełożyła Tatiana Piotrzkowska) Олексій Чупа – L. #12 Ołeksij Czupa – L. #12 (przełożyła Tatiana Piotrzkowska) Наталія Бельченко – *** (І так пригорнулося місто до рук...) Natalia Belczenko – *** (I tak się do dłoni przytula miasto...) (przełożyła Hałyna Dubyk) Уляна Шарпе – *** (ця ріка на відміну від моря протікає між нами зі сходу на захід...) Uliana Charpé – *** (ta rzeka na przekór morzu ze wschodu na zachód między nami przepływa...) (przełożyli Julia Wawrzyńska i Marcin Grabski) Леся Воронюк – *** (Я б усім вам народила дітей...) Łesia Woroniuk – *** (Urodziłabym wam wszystkim dzieci...) (przełożyła Julia Celer) Надія Позняк – *** (Його розпинали – натовп звірів...) Nadija Pozniak – *** (Jego katowali – tłum zwierząt...) (przełożyła Karolina Olszewska) Олег Шинкаренко – Граматика війни Ołeh Szynkarenko – Gramatyka wojny (przełożyła Julia Celer) Вікторія Гранецька – *** (І вона б його кохала таким, як у листах...) Wiktoria Graniecka – *** (I ona kochałaby go takim, jakim był w listach...) (przełożyli Volodymyr Dyszlewuk i Justyna Molik) Iлля Стронґовський – вірш без назви № 177 Illja Strongowski – wiersz bez nazwy nr 177 (przełożyła Julia Celer) Ірина Сажинська – Айва Iryna Sażyńska – Pigwa (przełożyła Julia Celer) Олена Ольшанська – *** (Не моє. Не веселе. Не місто...) Ołena Olszańska – *** (Nie miasto. Nie moje. Nie sowite...) (przełożył Marcin Grabski) Анастасія Іванченко – *** (Восени...) Anastazja Iwanczenko – *** (Jesienią...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Валентина Попелюшка – Оберіг Wałentyna Popeluszka – Amulet (przełożył Eugeniusz Sobol) Дарина Гладун – ще... Daryna Hładun – jeszcze... (przełożyła Iwona Stodolska) Олена Пашук (Кицан) – *** (миротворці добровольці контрактники...) Ołena Paszuk (Kycan) – *** (siły pokojowe ochotnicy kontraktowi...) (przełożył Eugeniusz Sobol) Катріна Хаддад – Їхала смерть із Тореза в Зугрес Katrina Haddad – Jechała śmierć z Toreza do Zuhresa (przełożył Adam Cis) Катріна Хаддад – Миропросить земля Katrina Haddad – Ziemia prosi o pokój (przełożył Adam Cis) Марія Керер-Ластівка – *** (Біла лебідка, чорна лебідка...) Marija Kerer-Łastiwka – *** (Biały łabędź, czarny łabędź...) (przełożył Adam Cis) Дарина Попіль – *** (Признайся врешті мій одвічний раю...) Daryna Popil – *** (Przyznaj się mój odwieczny raju...) (przełożyli Julia Wawrzyńska i Marcin Grabski) Ірина Новіцька – [крізь віконце прицілу] Iryna Nowicka – [przez otwór celownika] (przełożył Adam Cis) Марія Старожицька – *** (Прямо зараз...) Marija Starożycka – *** (Będę pisać...) (przełożyła Hałyna Dubyk) Марія Старожицька – *** (Так, він вийшов із пекла. І залишився цілим...) Marija Starożycka – *** (Tak, on przeszedł piekło. I wrócił cały...) (przełożyła Hałyna Dubyk) Ольга Брагіна – *** (кохаю тебе п'ятий місяць, наче минуло тих кілька днів...) Olha Brahina – *** (kocham cię piąty miesiącu, jakby minęło zaledwie kilka dni...) (przełożył Mateusz Napieralski) Сергій Рибницький – чорний павук Serhij Rybnycki – czarny pająk (przełożył Mateusz Napieralski) Роман Рудюк – *** (В зеленці народжує бабине літо...) Roman Rudjuk – *** (W zieleńcach rodzi się babie lato...) (przełożyła Karolina Olszewska) Ія Ківа – *** (голос він інвалід...) Ija Kiwa – *** (głos on inwalida...) (przełożyła Karolina Olszewska) Олена Балера – *** (Як подивимось часу у вічі, не бачимо дна...) Ołena Bałera – *** (Kiedy popatrzymy w oczy czasu, nie widzimy dna...) (przełożyła Karolina Olszewska) WIERSZE POLSKIE: Patryk Zimny – Nadzieja Патрик Зимний – Надія (переклав Євген Соболь) Andrzej Mestwin – Ukraina, Ukraina! Анджей Мествін – Україна, Україна! (переклав Євген Соболь) Monika Milewska – Euromajdan Моніка Мілевська – Євромайдан (переклав Євген Соболь) Bożena Ptak – W dwudziestym pierwszym wieku Божена Птак – У двадцять першому столітті (переклала Леся Коростатевич) Bożena Ptak – Ukraińskie refleksje Божена Птак – Українські роздуми (переклав Євген Соболь) Bożena Ptak – *** (Za ile euro...) Божена Птак – *** (За скільки євро...) (переклав Євген Соболь) Zbigniew Wojciechowicz – *** (żal...) Збігнєв Войчехович – *** (жаль...) (переклав Євген Соболь) Genowefa Jakubowska-Fijałkowska – Idę położyć biały obrus Ґеновефа Якубовська-Фіялковська – Йду постелити білу скатертину (переклав Володимир Дишлевук) Radosław Wiśniewski – Ninety Nine Blues for Maydan Радослав Вишневський – Ninety Nine Blues for Maydan (переклала Тала Кольт) Marcin Zegadło – Ostrość widzenia. Ostrzał Марчін Зеґадло – Гострота зору. Обстріл (переклала Тала Кольт) Aneta Kamińska – manifest fest Анета Камінська – маніфест фест (переклала Тала Кольт) Bogumiła Salmonowicz – Scenariusz Боґуміла Сальмонович – Сценарій (переклала Тала Кольт) Marcin Orliński – To nie ja Марчін Орлінський – Це не я (переклала Уляна Шарпе) Rafał Gawin – Polsko-ukraińskie warsztaty translatorskie. Pierwsza tura Рафал Ґавін – Польсько-українські перекладацькі варштати. Раунд перший (переклала Уляна Шарпе) Janusz Radwański – Małpka Януш Радванський – Мавпочка (переклала Наталія Бельченко) Artur Nowaczewski – Trans Scytów Артур Новачевський – Транс скіфів (переклала Наталя Ткачик) Artur Nowaczewski – *** (okrutnie tanie są bilety do kraju ogarniętego wojną...) Артур Новачевський – *** (страшенно дешеві квитки в країну, охоплену війною...) (переклала Наталя Ткачик) Krystian Ławreniuk – Horodenka, Majdan, 24 sierpnia Кристіан Лавренюк – Городенка, Майдан, 24 серпня (переклала Наталія Бельченко) noty biograficzne autorów i tłumaczy antologii Eugeniusz Sobol – posłowie

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj