ebook Twórczość grupy Dziewięciu Grafików - Małgorzata Ksenia Krzyżanowska

Twórczość grupy Dziewięciu Grafików

1947-1960

Tom poświęcony jest twórczości krakowskiej grupy Dziewięciu Grafików. Ich dorobek stanowi ważne, acz nieco zapomniane, ogniwo w polskiej sztuce XX wieku. Grupa jako jedna z pierwszych inicjowała polskie życie artystyczne po II wojnie światowej.