ebook Trendy w badaniu przedsiębiorczości -

Trendy w badaniu przedsiębiorczości

Monografia poświęcona jest prezentacji wyników aktualnych dociekań teoretycznych i badań empirycznych dotyczących przedsiębiorczości organizacyjnej, publicznej i społecznej, jak również organizacyjnych aspektów i komponentów przedsiębiorczości osadzonych w specyficznych kontekstach. Zawiera charakterystykę dominujących współcześnie kierunków badawczych w obszarze przedsiębiorczości oraz wyłaniających się nowych podejść i trendów badawczych. Na główne walory prezentowanej rozprawy składają się ujęta w niej sfera poznawcza oraz wieloaspektowość, które nadają jej wymiar uniwersalny, dzięki czemu może być wykorzystywana przez teoretyków i praktyków zarządzania.