ebook Teatr w działaniu – od aktora do człowieka - Małgorzata Pietrzak

Teatr w działaniu – od aktora do człowieka

Kultura – Interpretacje – Praktyka. Poradnik metodyczny

Publikacja „Teatr w działaniu ‒ od aktora do człowieka. Kultura ‒ Interpretacje ‒ Praktyka” pomyślana jako poradnik metodyczny, przeznaczona jest dla pedagogów teatru, animatorów kultury, polonistów, wychowawców, bibliotekarzy, opiekunów społecznych, oraz wszystkich, którzy chcą przeżyć przygodę ze sztuką teatru i aktorstwem. Podstawowym elementem tekstu artystycznego jest edukacja prowadzona od najmłodszych lat oraz możliwości wykorzystania w niej różnorodnych narzędzi teatralnych. Od rozumienia sztuki teatru oraz umiejętności jej interpretacji zaczyna się rozumienie kultury oraz rozumienie procesu twórczego drugiego człowieka, w tym aktora. Dlatego istotną częścią publikacji jest zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania narzędzi teatralnych w pracy środowiskowej na rzecz porozumienia między różnymi kulturami, w wieloaspektowej pracy z dziećmi i młodzieżą, w działaniach aktywizujących z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, z uchodźcami, w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i kulturowemu, w budowaniu właściwych, dobrych relacji z innymi. Publikacja oprócz wielu przykładów dobrych praktyk zawiera ciekawe zadania i ćwiczenia do realizacji indywidualnej i zbiorowej.