ebook Szkolna (nie)codzienność. Doświadczenia dyrektorów szkół artystycznych z okresu pandemii COVID-19 - Agnieszka Weiner

Szkolna (nie)codzienność. Doświadczenia dyrektorów szkół artystycznych z okresu pandemii COVID-19

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Suświłło, prof. UWM „Recenzowana książka wpisuje się w nurt opisu aktualnych wydarzeń globalnych zachodzących w okresie trudnym dla funkcjonowania wszystkich gałęzi gospodarki i społeczeństwa, wywołanych pandemią Covid-19. Autorka empatycznie, a zarazem obiektywnie stara się przedstawić obraz funkcjonowania wszystkich grup zainteresowanych edukacją artystyczną: nauczycieli, uczniów, rodziców i dyrektorów, co nie jest zadaniem łatwym, ale wykonalnym, co widać w prezentowanej książce. Autorka wykonała ogrom pracy zarówno w części tzw. teoretycznej, jak i empirycznej. Po pierwsze pokazała, że orientuje się w najnowszych doniesieniach badawczych dotyczących edukacji w okresie pandemii Covid-19, po drugie przeprowadziła badania w środowiskach często defaworyzowanych pod względem badawczym, czyli dyrektorów szkół artystycznych. Oddanie głosu dyrektorom poprzez zebranie ich narracji, a potem przeprowadzenie ich analizy jest tu niezwykle wartościowe i w pełni zasługuje na upublicznienie”.