ebook Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Spawacz gazowy - Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Spawacz gazowy

Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2 godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy SPAWACZ GAZOWY. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz ochrony przed zagrożeniami.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj