ebook SYSTEM POWSZECHNEJ OBRONY TERYTORIALNEJ W POLSCE - Ryszard Jakubczak

SYSTEM POWSZECHNEJ OBRONY TERYTORIALNEJ W POLSCE

Przedmowa Wprowadzenie 1. Refleksje strategiczne w kontekście powszechnej Obrony Terytorialnej 1.1. Terytorium, przestrzeń i teren 1.1.1. Terytorium 1.1.2. Przestrzeń obronna Polski 1.1.3. Walory obronne terenu 1.1.4. Przygotowanie obronne terenu 1.2. Społeczeństwo 1.3. Powszechność, nowoczesna strategia wojskowa i rozproszenie w sztuce wojennej 1.3.1. Powszechność 1.3.2. Nowoczesna strategia wojskowa 1.3.3. Rozproszenie 1.4. Działania nieregularne 1.5. Terytorialny wymiar obrony narodowej 1.6. Globalizacja 1.6.1. Istota globalizacji 1.6.2. Kontynentalizacja 1.6.3. Konsekwencje polityczne globalizacji 1.6.4. Wpływ globalizacji na militarną stronę funkcjonowania państw 2. Powszechna Obrona Terytorialna 2.1. Obronność terytorialna 2.2. Pojęcie, cel, misje, funkcje, rola i zadania oraz struktura powszechnej Obrony Terytorialnej 2.3. Błędne postrzeganie powszechnej Obrony Terytorialnej 2.4. Istota powszechnej Obrony Terytorialnej 3. System powszechnej Obrony Terytorialnej 3.1. Geneza oraz rozwój wojsk i systemu powszechnej Obrony Terytorialnej 3.1.1. Geneza wojsk powszechnej Obrony Terytorialnej 3.1.2. Wojska powszechnej Obrony Terytorialnej w historii wojskowości świata 3.1.3. Wojska powszechnej Obrony Terytorialnej w historii wojskowości Polski 3.1.4. Geneza systemu powszechnej Obrony Terytorialnej 3.2. Elementy systemu powszechnej Obrony Terytorialnej 3.2.1. Terytorialne organy dowodzenia 3.2.1.1. Komenda Główna (Inspektorat) Obrony Terytorialnej 3.2.1.2. Komenda okręgu Obrony Terytorialnej 3.2.1.3. Komenda wojewódzka (regionalna) Obrony Terytorialnej 3.2.1.4. Komenda powiatowa (obwodowa) Obrony Terytorialnej 3.2.1.5. Komenda miejska (dzielnicowa, gminna, garnizonowa) Obrony Terytorialnej 3.2.2. Wojska powszechnej Obrony Terytorialnej 3.2.2.1. Funkcjonowanie i wielkość wojsk Obrony Terytorialnej 3.2.2.2. Ekonomiczny aspekt wojsk Obrony Terytorialnej 3.2.3. Wojskowe elementy operacyjnego przygotowania terytorium do obrony 3.2.4. Obronnie przygotowane społeczeństwo 3.3. Działanie przeciwhybrydowe w ramach systemu powszechnej Obrony Terytorialnej Konkluzje Bibliografia Załączniki

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj