ebook Świat przestawiony. rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza -

Świat przestawiony. rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza

Świat przestawiony to książka poświęcona niejednowymiarowej tożsamości i idiosynkratycznej pamięci krakowskiego Kazimierza. Jako punkt wyjścia obiera budynek Męskiej Szkoły Rzemiosł, będący częścią zespołu szkół powstałych i prowadzonych wysiłkami Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Krakowie. Zawarte w niej eseje poświęcone są architekturze szkół prowadzonych przez Towarzystwo, działalności architektów pochodzenia żydowskiego w międzywojennym Krakowie, jak i obrazom Kazimierza oraz związanej z nim placówki oświatowej, jaki wyłania się z tekstowych i wizualnych reprezentacji (literackich, filmowych, artystycznych i wystawienniczych). Autorów i autorki zajmuje przywoływanie, odkrywanie i kreowanie pamięci o Kazimierzu w ciągu tych dziesięcioleci, które upłynęły od momentu, gdy jego przedwojenną historię gwałtownie zakończyła Zagłada.