ebook Świadomość, fenomen, wyobrażenie - Marta Agata Chojnacka

Świadomość, fenomen, wyobrażenie

Teoria wyobraźni we współczesnej myśli filozoficznej Jean-Paula Sartre'a

Tematem książki jest rola pojęcia wyobraźni i wyobrażenia w pismach francuskiego filozofa Jean-Paula Sartre’a, szczególnie we wczesnym, psychologiczno-fenomenologicznym, okresie jego twórczości. Autorka omawia filozoficzne i literackie podstawy, na bazie których Sartre rozwinął swoją teorię wyobraźni; analizuje główne założenia ukutej przez niego koncepcji psychologii fenomenologicznej; a także śledzi funkcjonowanie pojęcia wyobraźni i wyobrażenia w innych, wychodzących poza zagadnienia psychologii fenomenologicznej, pracach francuskiego egzystencjalisty.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj