ebook Statystyka matematyczna. Przykłady - Barbara Olbrych

Statystyka matematyczna. Przykłady

Statystyka znajduje coraz szersze zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach wiedzy. Informacje na temat zjawisk i procesów społecznoekonomicznych powinny być dostarczane odbiorcom precyzyjnie, a to nie tylko zachęca, ale wręcz zmusza do korzystania z metod analizy ilościowej. Statystyka matematyczna stanowi podstawę uogólnień wyników otrzymywanych z badań próby losowej na całą populację generalną, z której ta próba pochodzi. Proces uogólniania nosi nazwę wnioskowania statystycznego. Wnioskowanie statystyczne musi być zatem oparte o wyniki uzyskane z badań reprezentatywnej próby losowej, tj. takiej, której struktura ze względu na interesujące badacza cechy zbliżona jest do struktury populacji generalnej. Próbę losową tworzą elementy populacji generalnej pobrane z niej według pewnego modelu postępowania zwanego schematem losowania. Znajomość statystyki matematycznej pozwala na uniknięcie błędu, polegającego na wyciągnięciu fałszywych wniosków z prawdziwych danych statystycznych. Celem, jaki przyświeca tej inicjatywie wydawniczej jest dostarczenie studentom i praktykom opracowania, które zawiera podstawowe elementy teorii oraz zbiór gotowych przykładów, bogato ilustrowanych. Książka ma charakter podręcznika akademickiego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj