ebook Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa. Dylematy, konsekwencje, ryzyka - Anna Rutkowska-Brdulak

Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT a podmiotowość prawnopodatkowa. Dylematy, konsekwencje, ryzyka

W książce omówiono zagadnienie stałego miejsca prowadzenia działalności w podatku od wartości dodanej. Zaprezentowano wnikliwą analizę zarówno polskich, jak i unijnych regulacji w tym zakresie, a także stanowisko doktryny i orzecznictwo sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka odpowiada m.in. na następujące pytania: czym charakteryzuje się stałe miejsce prowadzenia działalności; jakie są konsekwencje rozliczania podatku od wartości dodanej, w przypadku gdy transakcja jest dokonywana za pośrednictwem stałego miejsca prowadzenia działalności; w jaki sposób rozliczać transgraniczne transakcje mające miejsce w ramach jednego podmiotu prawnego, tj. pomiędzy przedsiębiorstwem głównym a stałym miejscem prowadzenia działalności. W opracowaniu przedstawiono m.in.: analizę zakresu znaczeniowego stałego miejsca prowadzenia działalności; międzynarodowe praktyki w obszarze rozliczania stałego miejsca prowadzenia działalności; rekomendacje dotyczące definiowania pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności; ryzyka związane z nieprawidłowym rozliczaniem transakcji, w których uczestniczy stałe miejsce prowadzenia działalności. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, radców pranych i adwokatów zajmujących się tematyką prawa podatkowego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku od towarów i usług w globalnych przedsiębiorstwach. Zainteresuje również pracowników organów administracji skarbowej oraz organów kontroli skarbowej, a także sędziów sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki.