ebook Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej. Poznaj wskazówki dotyczące nowego obowiązku - Katarzyna Trzpioła

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej. Poznaj wskazówki dotyczące nowego obowiązku

Sprawozdanie finansowe,sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności sporządzisz w formie elektronicznej. Trzeba je też opatrzeć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego trzeba będzie sporządzić w formie JPK (w strukturzelogicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do sprawfinansów publicznych. Poznaj szczegóły

Dowiedz się krok po kroku jak sporządzić sprawozdanie za 2018 rok w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj