ebook Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych - Małgorzata Magdalena Hybka

Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych

Nowatorska próba wypełnienia luki na polskim rynku wydawniczym dotyczącej opracowań oceniających skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych na podstawie określonych mierników. Wpisuje się w światowy nurt badań nad zjawiskiem uchylania się od opodatkowania i kontroli podatników jako instrumentu jego ograniczania. Poruszono w niej szereg zagadnień o nowatorskim charakterze, w tym: ‒ zaprezentowano czynniki i koncepcje dyscypliny podatkowej w ujęciu interdyscyplinarnym, uwzględniając nie tylko klasyczne teorie ekonomii, ale odnosząc się do teorii formułowanych na gruncie finansów behawioralnych, psychologii czy socjologii; ‒ porównano zasady ogólne prowadzenia kontroli podatkowych, modele zarządzania ryzykiem zewnętrznym oraz metody selekcji podatników dla celów tej kontroli a także sankcje za nie wywiązywanie się z obowiązków podatkowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, USA oraz Australii; ‒ oceniono skuteczność kontroli podatników na podstawie danych statystycznych o kontrolach podatkowych i skarbowych przeprowadzonych w Polsce w latach 2005-2016, z wykorzystaniem szeregu wskaźników i uwzględnieniem podziału między innymi na kategorie podatników czy obszary ryzyka zewnętrznego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj