ebook Skrypty, opowieści i narracje w perspektywie pedagogicznej - Magda Karkowska

Skrypty, opowieści i narracje w perspektywie pedagogicznej

Skrypty... to książka o kształtującym wpływie kultury na proces wychowania, ale przede wszystkim o sile oddziaływania środowiska rodzinnego, o tym, jakie znaczenie dla jego planowania i przebiegu mają cechy współczesnej rodziny, przemiany i pojawiające się w jej łonie problemy...