ebook Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (e-book) - Wojciech Safian

Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (e-book)

eBPP1454

Polski Ład to pakiet fundamentalnych dla podatników zmian. Jednym z jego filarów jest przebudowany system składki zdrowotnej. Zmiany w sposób szczególny dotknęły przedsiębiorców – od 1 stycznia 2022 r. są oni zobowiązani do opłacania składki na nowych zasadach, co dla wielu z nich wiąże się z bardzo dużym wzrostem obciążeń publicznoprawnych. Proces legislacyjny nie był wystarczająco długi w stosunku do objętości ustawy zmieniającej, co skutkuje ustawodawstwem niskiej jakości: przepisy są niejednoznaczne, niespójne, a niekiedy sprzeczne. Struktura książki została zaprojektowana w sposób maksymalnie ułatwiający poszukiwanie odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości. Autor komentuje nowe przepisy, omawia zasady opłacania składki zdrowotnej w poszczególnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.: 1. składkę zdrowotną dla jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej: -wg skali podatkowej, -podatkiem liniowym, -ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, -kartą podatkową; 2. składkę zdrowotną w spółkach: partnerskiej, cywilnej, jawnej, komandytowej, jedno- i wieloosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnej oraz akcyjnej; 3. składkę zdrowotną członków zarządu, prokurentów oraz innych osób z powołania. Opracowanie przeznaczone jest zarówno dla właścicieli firm, jak i dla doradców podatkowych, księgowych i kadrowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj