ebook Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism - Monika Augustyniak,Bogusław Przywora,Paweł Sularz

Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z pozycją prawną skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwestii dotyczących wyboru, odwołania, zadań i kompetencji oraz jego odpowiedzialności prawnej. Przedstawia wiele przykładów i propozycji rozwiązań, a także wzory dokumentów z komentarzem w zakresie omawianej problematyki. W opracowaniu omówiono takie tematy, jak: wymagania kwalifikacyjne na stanowisko skarbnika, zasady obsadzania i odwoływania skarbnika, wynagrodzenie zasadnicze skarbnika oraz dodatki, które mu przysługują, zadania skarbnika jako głównego księgowego budżetu, w tym obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki i wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz zagadnienie kontrasygnaty skarbnika, odpowiedzialność skarbnika za naruszanie dyscypliny finansów publicznych, rola skarbnika w procesie inwentaryzacji czy w organizowaniu centrum usług wspólnych. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla członków organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych, adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także dla pracowników naukowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj