ebook Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części - Lidia Marciniak,Elżbieta Piotrowska-Albin

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części

Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy. Autorzy skupiają się na aktualnych problemach, z którymi będą zmierzać się dyrektorzy szkół w okresie ruchu kadrowego, omawiając m.in.: podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem; zagadnienia przekształcenia z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony; dokumentację wymaganą przy zatrudnieniu; obowiązek przedkładania informacji o niekaralności; rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę; rozwiązanie stosunku pracy w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce; przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (przedszkola) lub na inne stanowisko w tej samej szkole (przedszkolu). Książka zawiera odpowiedzi specjalistów na najbardziej nurtujące pytania, m.in.: Czy z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć umowę terminową? Jak długo ważne jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRS dla kandydata na pracownika? Czy zaświadczenie o niekaralności dostarczone w związku z ubieganiem się o pracę na stanowisku nauczyciela należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w oryginale? Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na nauczyciela mianowanego? Jak wypowiedzieć umowę na zastępstwo osobie zastępującej? Kiedy rozpoczyna swój bieg stan nieczynny nauczyciela? Poradnik wzbogacony został o specjalistyczne wzory dokumentów powszechnie stosowane w praktyce szkolnej, a także procedury rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów oraz nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, pracowników działów kadr w tych placówkach oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj