ebook Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) - Mariusz Szyrski

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)

W monografii przedstawiono problematykę odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Analizie poddano przede wszystkim zadania i uprawnienia gminy w tym zakresie. W publikacji omówiono m.in.: podstawowe regulacje prawne w sferze OZE, problematykę rozwoju globalnej regulacji prawnej związanej ze sferą OZE oraz jej wpływ na wskaźnik tworzenia i wykorzystania energii w krajach UE, siatkę podmiotów administrujących oraz ich zadania w sferze OZE, rolę gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju OZE, wpływ zasad związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody na rozwój OZE. Adresaci: Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zajmujących się prawem energetycznym - adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie również pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiadających za energetykę i ochronę środowiska, jak również przedstawicieli nauki zajmujących się prawem energetycznym i samorządem terytorialnym.