ebook Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w kontekście programów rozwojowych gospodarki. Uwarunkowania Polskiego Ładu - Cezary Kochalski,Dawid Szutowski

Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w kontekście programów rozwojowych gospodarki. Uwarunkowania Polskiego Ładu

Celem monografii jest rozpoznanie możliwości posługiwania się narzędziami analizy ekonomicznej przy ocenie rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw w kontekście programów rozwojowych gospodarki. W warstwie empirycznej publikacji odwołano się do uwarunkowań programu Polski Ład. W badaniach nad oddziaływaniem realizacji programów rozwojowych na kondycję finansową przedsiębiorstw sięgnięto zarówno do tradycyjnych metod analizy finansowej, jak i coraz powszechniej wykorzystywanych niedeterministycznych systemów uczących się, to jest sieci neuronowych. Zwrócono uwagę na potencjalny związek wdrożenia Polskiego Ładu z sytuacją finansową przedsiębiorstw, scharakteryzowano możliwości posługiwania się danymi mikro i makro przy ocenie rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw, zidentyfikowano związki między zmiennymi makroekonomicznymi a wymienionymi zjawiskami finansowymi oraz przedstawiono wyniki badania obejmującego lata 2003–2021. Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/543640/2021/2022, kwota dofinansowania 12 000 zł, całkowita wartość projektu 699 200 zł.