ebook Reakcje fizjologiczne i biochemiczne organizmu judoków na pulsacyjne anaerobowe wysiłki fizyczne w różnych temperaturach otoczenia - Tomasz Pałka

Reakcje fizjologiczne i biochemiczne organizmu judoków na pulsacyjne anaerobowe wysiłki fizyczne w różnych temperaturach otoczenia

Zasadniczym celem podjętych badań było określenie czy pulsacyjne anaerobowe ćwiczenia fizyczne angażujące kończyny górne i dolne w różnych temperaturach otocznia będą w takim samym stopniu wpływały na zmiany markerów uszkodzenia mięśni szkieletowych i wskaźników biochemicznych krwi? Czy w tych wysiłkach pulsacyjnych przebieg procesów zmęczenia będzie taki sam w pokojowej i podwyższonej temperaturze otoczenia? Czy środowisko termiczne, w którym wykonywane są anaerobowe wysiłki pulsacyjne będzie decydowało o sprawności wysiłkowej organizmu, a w szczególności czy będzie ono determinowało wysokość generowanej mocy maksymalnej i ilość pracy wykonywanej w warunkach deficytu tlenowego?