ebook Rachunkowość XXI wieku -

Rachunkowość XXI wieku

Rachunkowość – będąca głównym źródłem informacji na temat wyników i sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw – jest w sposób szczególny narażona na wszelkie zmiany zachodzące zarówno w otoczeniu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Celem publikacji jest podjęcie próby odpowiedzi na będące skutkiem powyższego stanu rzeczy coraz częściej stawiane pytania: „Dokąd zmierza współczesna rachunkowość? Jakie są główne kierunki zmian w niej zachodzących?”. Niniejsza monografia stanowi zachętę dla jej Czytelników do zatrzymania się i przeprowadzenia dalszych rozważań na temat kierunków ewolucji współczesnej rachunkowości i ich konsekwencji zarówno na polu nauki, jak i w praktyce gospodarczej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj