ebook Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości -

Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości

Publikacja daje możliwość zapoznania się z szerzej nieznanymi do niedawna w Polsce podejściami i nurtami akademickimi dotyczącymi transpłciowości. Owe nurty – krytyczne wobec utrwalonego w medycynie i psychiatrii w drugim półwieczu XX w. medykalizującego i patologizującego podejścia do tematu oraz uwzględniające refleksję społeczno-kulturową – pokazują, że odstąpienie od osądzania przejawów różnorodności płciowej w kategoriach norma–patologia pozwala na interpretowanie jej na zupełnie nowe, nieznane wcześniej sposoby.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj