ebook Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci - Kruk-Lasocka Joanna

Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci

Joanna Kruk-Lasocka jako pedagog specjalny poszukiwała metody, która pozwalałaby nauczycielowi patrzeć na dziecko inaczej, głębiej, niż umożliwia to diagnoza pedagogiczna. Kluczowe jest tu zdanie: „Dowiedzieć się o dziecku więcej, niż może nam ono o sobie powiedzieć”...