ebook Przetwarzanie języka naturalnego w akcji - Hobson Lane,Cole Howard,Hannes Hapke

Przetwarzanie języka naturalnego w akcji

Rozumienie, analiza i generowanie tekstu w Pythonie na przykładzie języka angielskiego

Przetwarzanie języka naturalnego w akcji autorstwa Hobsona Lane’a, Hannesa Maxa Hapke i Cole’a Howarda to przewodnik po tworzeniu maszyn, które potrafią czytać i interpretować ludzki język. Użyjecie w nim łatwo dostępnych pakietów Pythona, aby wychwycić znaczenie tekstu i odpowiednio zareagować. Książka poszerza tradycyjne podejścia do przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing, NLP) o sieci neuronowe, nowoczesne algorytmy głębokiego uczenia się i techniki generatywne w miarę rozwiązywania rzeczywistych problemów, takich jak wyodrębnianie dat i nazwisk, komponowanie tekstu i odpowiadanie na pytania w swobodnej formie. Niektóre zdania tej książki zostały napisane przez NLP! Czy potraficie odgadnąć które? W książce : • Praca z Keras, TensorFlow, gensim i scikit-learn • NLP oparte na regułach i danych • Skalowalne potoki Polskie wydanie zostało wzbogacone o dodatkowy rozdział, który omawia przetwarzanie języka naturalnego na podstawie języka polskiego, autorstwa dr Łukasza Kobylińskiego i Ryszarda Tuory.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj