ebook Przestępstwo poplecznictwa. Perspektywa normatywna i kryminologiczna - Ireneusz Bembas

Przestępstwo poplecznictwa. Perspektywa normatywna i kryminologiczna

Celem publikacji jest przybliżenie aspektów prawnokarnych i kryminologicznych przestępstwa poplecznictwa w Polsce, zebranie ich w jednym miejscu oraz zbudowanie obszernego źródła wiedzy na temat poplecznictwa możliwego do wykorzystania w praktyce prawniczej oraz w nauce prawa karnego. Brak obiektywnej i usystematyzowanej wiedzy na temat zjawiska poplecznictwa występującego w Polsce obecnie, stanowił główny powód do zajęcia się teoretycznym opracowaniem wskazanego rodzaju przestępstw. Deficyt publikacji w obszarze związanym z karną pomocą popleczniczą wskazał również na potrzebę dokonania aktualizacji wiedzy o współczesnym charakterze zjawiska poplecznictwa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj