ebook Produkcja rolnicza, cz. 1 – podręcznik dla liceów profilowanych, profil rolniczo-spożywczy - Zbigniew Kowalak

Produkcja rolnicza, cz. 1 – podręcznik dla liceów profilowanych, profil rolniczo-spożywczy

Podręcznik opracowano na podstawie bloku tematycznego "Produkcja rolnicza" zawartego w dokumentacji programu MENiS dla liceum profilowanego - profil rolniczo-spożywczy (nr dopuszczenia LP-RS/MENiS/2002.04.30). Podręcznik cz. 1 obejmuje treści modułu: 1. „Gospodarstwo rolne i jego organizacja”. Autor opisuje rolnictwo w gospodarce rynkowej, gospodarstwo rolne i jego funkcje, czynniki produkcji rolnej, elementy rachunkowości rolnej oraz analizę i planowanie. W aneksie autor przedstawił podstawowe współczynniki, konieczne do realizacji tematów oraz komplet wzorów do prowadzenia księgowości w gospodarstwie rolnym.