ebook Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa oraz ochrony środowiska, t. 1 Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt - Pod Red. Marka Babicza

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa oraz ochrony środowiska, t. 1 Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

Duży postęp w rolnictwie, szczególnie w XX w. spowodował, że na mniejszej powierzchni gruntów rolnych jesteśmy w stanie wyprodukować więcej żywności. Obecnie spowodowane jest to głównie postępem genetycznym w hodowli nowych odmian. W perspektywie historycznej to wprowadzenie w rolnictwie herbicydów, czyli substancji eliminujących rośliny niepożądane z łanu, jako pierwsze spowodowało wzrost plonów i podniesienie ich jakości handlowej. Problem zachwaszczenia został pozornie opanowany, patrząc na rynek dostępnych rozwiązań herbicydowych. Nie mniej jednak nie należy zapominać o nim jako podstawowym czynniku wpływającym na plon i jego jakość. Obecnie trwa maksymalizacja produktywności i przypuszczalnie będzie nadal trwała, ponieważ zapotrzebowanie na żywność rośnie, a powierzchnia uprawy roślin maleje [Odum 1977, Falińska 2004]. Wprowadzanie uproszczeń w uprawie roli i zmianowaniu wraz z wyraźniej widocznymi zmianami klimatu przyczyniły się do pogorszenia skuteczności wielu stosowanych na polach środków chwastobójczych. Do takiej sytuacji doprowadziło wiele czynników, ale przede wszystkim jeden – chęć obniżenia kosztów produkcji przez rolników, m.in. poprzez zmniejszanie dawek herbicydów, łączne stosowanie dwóch herbicydów lub dodatków dające efekt synergii, technikę wykonywania zabiegów [Piwowar 2018]. Celem pracy była biologiczna i ekonomiczna ocena zastosowania preparatu Axial 50 EC z nawozem RSM 28 lub adiuwantem Atpolan 80 EC w zwalczaniu miotły zbożowej (Apera spica-venti (L.) P. Beauv.) i owsa głuchego (Avena fatua L.).