ebook Prawne i kryminologiczne aspekty paserstwa w polskim prawie karnym i wykroczeń - Patryk Krzysztof Theuss

Prawne i kryminologiczne aspekty paserstwa w polskim prawie karnym i wykroczeń

W pierwszych rozdziałach pracy została zaprezentowana historia paserstwa, z uwzględnieniem etiologii przestępstwa i jego rozwoju na terenie kontynentalnej oraz wyspiarskiej Europy. W dalszej części pracy zwrócono uwagę na historię polskiego ustawodawstwa karnego. Następnie wnikliwie przeanalizowano dotychczasową wykładnię przepisów prawa z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego na przestrzeni ubiegłych lat. Intencją autora było dogłębne zbadanie egzegezy występku paserstwa również w ramach czynu przepołowionego.