ebook Praktyczne aspekty bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych -

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych

Istotnym zagadnieniem związanym z projektowaniem i realizacją obiektów budowlanych jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji zarówno na etapie jej wykonywania, jak i eksploatacji. W niniejszej monografii omówiono przykłady, w których bezpieczeństwo konstrukcji nie zostało zachowane, począwszy od etapu wznoszenia obiektów budowlanych, a na ich eksploatacji kończąc. Przedstawione przykłady awarii i katastrof budowlanych wskazują potencjalne przyczyny, które mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji. Przyczyny te mogą być następstwem błędów popełnionych przez uczestników procesu inwestycyjnego (projektanta, wykonawcę) albo być wynikiem działań siły wyższej lub innych niekorzystnych zdarzeń losowych. Pozycja zawiera opisy konkretnych przypadków, w których bezpieczeństwo obiektów budowlanych zostało zagrożone zarówno na skutek ludzkich błędów, jak i zdarzeń losowych, trudnych do przewidzenia. Analizy te stanowią (w opinii autorów) cenną wskazówkę dla projektantów, wykonawców i inwestorów w kontekście ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa konstrukcji obiektu, jakie mogą wystąpić podczas jego realizacji i eksploatacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj