ebook Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady - Beata Baran

Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca analizy postępowań dyscyplinarnych w służbach policyjnych, tj.: Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu oraz Służbie Ochrony Państwa. Przedstawia modele regulacji organizacyjno-proceduralnych ukształtowanych w poszczególnych pragmatykach dyscyplinarnych oraz zasady postępowań, jakie w nich obowiązują. Opracowanie ma charakter przekrojowy i obejmuje zagadnienia z dziedziny prawa dyscyplinarnego, postępowania karnego i postępowania administracyjnego. Autorka omawia m.in. następujące kwestie: • prawa i obowiązki uczestników postępowań; • przebieg postępowań dyscyplinarnych; • zasady wymierzania kar dyscyplinarnych. Szczególnie interesujące mogą się okazać uwagi na temat zastosowania obowiązującej w postępowaniach dokumentacji oraz interpretacji norm prawnych decydujących o przebiegu postępowań. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej i funkcjonariuszy formacji policyjnych, pełnomocników występujących w postępowaniach dyscyplinarnych oraz naukowców z obszaru nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj