ebook KONTRTERRORYZM SIŁY SPECJALNE, DZIAŁANIA WYDARZENIA W 2018 ROKU - Kuba Jałoszyński,Waldemar Zubrzycki,Jarosław Jabłoński,Jarosław Stelmach

KONTRTERRORYZM SIŁY SPECJALNE, DZIAŁANIA WYDARZENIA W 2018 ROKU

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Jarosław Jabłoński 1. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZYAGENCYJNE W ŚRODOWISKU ZAGROŻEŃ ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM Z UŻYCIEM BRONI MASOWEGO RAŻENIA Waldemar Zubrzycki 2. GŁOS W DYSKUSJI O SŁUŻBIE KONTRTERRORYSTYCZNEJ 2.1. Działania kontrterrorystyczne w Polsce w aspekcie historycznym 2.2. Policyjny kontrterroryzm w badaniach naukowych 2.3. Od fantastyki do rzeczywistości 2.4. Założenia funkcjonowania służby kontrterrorystycznej 2.5. „Orzeł” i „reszka” służby kontrterrorystycznej 2.6. Dowodzenie w służbie kontrterrorystycznej 2.7. Wnioski Jarosław Stelmach, Kuba Jałoszyński 3. NEGOCJACJE POLICYJNE W REAGOWANIU NA ZDARZENIA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM 3.1. Rola i zadania negocjacji policyjnych w działaniach kontrterrorystycznych 3.2. Podstawy prawne i organizacja negocjacji policyjnych w Polsce 3.3. Specyfika prowadzenia negocjacji policyjnych ze sprawcami zdarzeń o charakterze terrorystycznym Kuba Jałoszyński, Jarosław Jabłoński 4. DZIAŁANIA KONTRTERRORYSTYCZNYCH SIŁ SPECJALNYCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE W 2018 R. — KALENDARIUM 4.1. Wybrane wydarzenia — album fotograficzny 4.1.1. Zatrzymanie przemytników narkotyków — SPAP z Gorzowa Wielkopolskiego, 18 stycznia 2018 r. 4.1.2. Zatrzymanie sprawców zabójstwa — SPAP z Warszawy, 29 stycznia 2018 r. 4.1.3. Zatrzymanie członków grupy przestępczej dokonujących włamań do bankomatów metodą „na wybuch” — BOA KGP, SPAP z Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania, 5 lutego 2018 r. 4.1.4. Apel poległych w 15. rocznicę tragicznych wydarzeń w podwarszawskiej Magdalence — BOA KGP, 5/6 marca 2018 r. 4.1.5. Zatrzymanie sprawców zabójstwa z 2014 r. — SPAP z Warszawy, 8 marca 2018 r. 4.1.6. Seminarium z zakresu medycyny pola walki „Special Medicine Training” — SPAP z Poznania, 12–16 marca 2018 r. 4.1.7. 22. rocznica tragicznej śmierci podkom. Piotra Molaka — BOA KGP, 24 kwietnia 2018 r. 4.1.8. Zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej — BOA KGP, SPAP z Gorzowa Wielkopolskiego, 24 kwietnia 2018 r. 4.1.9. Zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy — SPAP z Bydgoszczy, 3 maja 2018 r. 4.1.10. Zatrzymanie handlarzy narkotyków — SPAP ze Szczecina, 14 maja 2018 r. 4.1.11. Likwidacja punktów sprzedaży dopalaczy w Polsce (Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski) — SPAP z Kielc i Radomia 4.1.12. Zatrzymanie handlarzy narkotyków — BOA KGP oraz SPAP z Warszawy, 13 lipca 2018 r. 4.1.13. Zatrzymanie sprawców uprowadzenia — SPAP z Bydgoszczy, 8 sierpnia 2018 r. 4.1.14. Ćwiczenia zgrywające SPAP-ów z Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania i Wrocławia przed planowanym Szczytem Klimatycznym ONZ w Katowicach, 10–14 września 2018 r. 4.1.15. Ćwiczenia policjantów ze SPAP-ów z Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Poznania, Wrocławia, zorganizowane przez SPAP z Łodzi, 17–20 września 2018 r. 4.1.16. Zatrzymanie podejrzanych o dokonanie rozboju — SPAP z Olsztyna oraz SPAP z Gorzowa Wielkopolskiego, 26 października 2018 r. 4.1.17. Ćwiczenia policjantów BOA KGP oraz SEK z Poczdamu w ramach „ACT 2018”, Poczdam, 12–13 listopada 2018 r. 4.1.18. Zabezpieczenie 24 Szczytu Klimatycznego w Katowicach przez operatorów i pirotechników pododdziałów kontrterrorystycznych Policji 4.1.19. Zatrzymanie członków grupy przestępczej handlującej narkotykami — SPAP z Warszawy, 21 grudnia 2018 r. BIBLIOGRAFIA NOTKI O AUTORACH

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj