ebook Wybrane formy zatrudnienia – aspekty prawne, ubezpieczeniowe i podatkowe - Izabela Nowacka

Wybrane formy zatrudnienia – aspekty prawne, ubezpieczeniowe i podatkowe

"Poradnik zawiera porównanie kosztów zatrudnienia i opisuje różnice występujące w przypadku zawierania umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło. Można się z niego dowiedzieć, która z tych form zatrudnienia jest dla przedsiębiorcy najkorzystniejsza. Przedstawia również obowiązki spoczywające na zatrudniającym, który zdecyduje się na zawarcie jednej ze wskazanych umów. Publikacja opisuje m.in.: • rodzaje umów o pracę, • ustalanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, • oskładkowanie umów zlecenia, • rozliczanie umów o dzieło "