ebook Uwarunkowania funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - Sławomir Kowalski

Uwarunkowania funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Książka omawia funkcjonowanie, budżet, dopłaty bezpośrednie oraz działanie instrumentów Wspólnej Polityki rolnej UE w latach 2007-2013