ebook Polityka państwa wobec funduszy celowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Przemysław Czernicki

Polityka państwa wobec funduszy celowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

Przedmiotem niniejszego opracowania są fundusze celowe pozostające w dyspozycji organów władzy i administracji państwowej, które należą do grupy tak zwanych funduszy publicznych. Konkretnie rzecz ujmując, chodzi o przedstawienie sposobu postępowania aparatu państwowego wobec omawianej formy gospodarowania pieniądzem publicznym w latach 1989-2020. Jak łatwo dostrzec, badaniom zasadniczo poddano okres transformacji ustrojowej, ale zwrócono zarazem uwagę na wiele uwarunkowań, których korzenie sięgają czasów na długo przed rozpoczęciem procesu sygnalizowanych przemian (fragment Wstępu).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj